⬇ សូមបងៗជួយចុចផ្ទាំងខាងក្រោម១ 👇
Camera TVI Hikvision DS-2CE56H0T-IT3F:(5M-40m)

Camera TVI Hikvision DS-2CE56H0T-IT3F:(5M-40m)

Price:

Product Description

• 5 Megapixel high-performance CMOS
• 4 in 1 video output (switchable TVI/AHD/CVI/CVBS)
• True Day/Night
• OSD menu, 2D DNR, DWDR
• EXIR technology, up to 20/40m IR distance
• IP67 weatherproof
• 2560 × 1944 resolution
• Up the Coax(HIKVISION-C)
price/$32